Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κ.Α.Π.Ε., η βιομάζα που παράγεται παγκοσμίως σε ετήσια βάση, υπολογίζεται ότι περιέχει δεκαπλάσια ενέργεια αυτής που χρειάζεται η ανθρωπότητα στο ίδιο διάστημα. Από την τεράστια αυτή ενεργειακή δεξαμενή αξιοποιείται σήμερα μία πολύ μικρή ποσότητα από το οποίο καλύπτεται μόλις το 1/7 της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Για την Ελλάδα εκτιμάται ότι το σύνολο των γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια τόνους υλικού, ποσότητα που αντιστοιχεί ενεργειακά περίπου στο 30% της ετήσιας καταναλισκόμενης ποσότητας πετρελαίου.

Παράλληλα με την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών, εκτιμάται ότι μπορεί να παραχθεί ενέργεια ισοδύναμη με 5 εκατομμύρια Τ.Ι.Π. (τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου), δηλαδή το 50% της ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου στη χώρα μας. Επομένως, γίνεται σαφές ότι ακόμη και αν αξιοποιηθούν εν μέρει μόνο οι δυνατότητες συλλογής πρωτογενούς βιομάζας σε συνδυασμό με την σταδιακή ανάπτυξη των ενεργειακών φυτών, μπορεί να προκύψει σημαντικότατο όφελος από την εξοικονόμηση εισαγόμενου πετρελαίου για τη χώρα μας έχοντας ως συνέπεια πολύ μεγάλα οφέλη για το ισοζύγιο πληρωμών μας.