Με τον όρο βιομάζα ορίζεται κάθε φυτικό προϊόν που παράγεται μέσω της παραγωγικής ενέργειας της φωτοσύνθεσης (χωρίς να έχει υποστεί χημική επεξεργασία) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα βιομάζας κατάλληλης γενικά ως καύσιμο είναι τα υπολείμματα καρπών (π.χ.τσόφλια αμυγδάλων και καρυδιών, ελαιοπυρηνόξυλο), υπολείμματα ξύλου (πριονίδι, ροκανίδι, τρίμματα, αποκόμματα πριστής ξυλείας, φλούδες), ξυλουργικά και δασικά υπολείμματα, κλαδέματα δενδροκαλλιεργειών, τα στελέχη αγροτικών καλλιεργειών (άχυρο, σανό, βαμβακιές, ρυζοφλοιοί, αμπελόκλαδα, στελέχη αραβοσίτου), τα απορρίμματα των εκκοκκιστηρίων βάμβακος, τα κουκούτσια ροδάκινων και άλλων καρπών, ενεργειακές καλλιέργειες (π.χ. αγριαγκινάρα, μίσχανθος, σακχαρούχος σόργος, ευκάλυπτος, καλαμιά) ή ακόμη και οργανικά απορρίματα ζωντανών οργανισμών.

Η βιομάζα διακρίνεται σε Αγροτική βιομάζα, Αστική βιομάζα και Δασική βιομάζα.

Αγροτική βιομάζα

  • Υπολειμματική αγροτική βιομάζα
    Πρόκειται για τα υπολείμματα των καλλιεργειών: σιτάρι (δηλαδή άχυρο), βαμβάκι, καλαμπόκι. Περιλαμβάνει εκείνο το τμήμα των υπολειμμάτων που μπορεί ή πρέπει να απομακρυνθεί από το χωράφι χωρίς να αλλοιωθεί η ποιότητα του εδάφους. Έχει τη μορφή δεμάτων τα οποία συλλέγονται από ειδικούς επαγγελματίες.
  • Καλλιεργούμενη αγροτική βιομάζα (κυρίως αγριαγκινάρα)
    Οι παραγωγοί θα είναι υπεύθυνοι  για την συλλογή και τη  μεταφορά της καλλιεργούμενης πρώτης ύλης σε πιστοποιημένα συνεργεία αρμόδια για τη συλλογή και τη μετέπειτα επεξεργασία της.

Αστική βιομάζα
Προέρχεται από το κλάδεμα των δένδρων των δημοτικών πάρκων, δενδροστοιχιών ή αλσών, από κούρεμα γκαζόν ή καθαρισμό κήπων. Πρόκειται για την πιο δύσκολη πρώτη ύλη, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε υγρασία (μεγαλύτερη από 70%), της μεγάλης περιεκτικότητας σε ξένες ύλες και της εξαιρετικής ποικιλομορφίας που παρουσιάζει.

Δασική βιομάζα
Περιλαμβάνει το τμήμα των προϊόντων υλοτομίας που μπορεί να απομακρυνθεί από αυτό, σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη του δασοτεμαχίου. Τις εργασίες υλοτόμησης, συλλογής, συγκέντρωσης και μεταφοράς αναλαμβάνει (συνήθως) ο συνεργαζόμενος δασικός συνεταιρισμός. Η δασική βιομάζα, επίσης παραλαμβάνεται χύμα και έχει τη μορφή κλαδιών, κορμών ή τεμαχίων ξύλου (wood chip).

Η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιομάζα είναι δυνατή μέσω της θερμικής επεξεργασίας της βιομάζας ακολουθώντας διαδικασίες όπως είναι η απευθείας καύση της ή η καύση της σε μονάδες  αεριοποίησης ή πυρόλυσης. Το παράγωγο αέριο προϊόν μετά τον καθαρισμό του αποτελεί άριστη καύσιμη ύλη για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού.