Καύσιμο Υγρασία Θερμογόνος Ισχύς Kcal/kg Τέφρα
Ξύλο (φυσική ξήρανση) 15% 3700 0 - 1,5%
Χαρτί 6% 3500 6%
Φλοιός βαμβακόσπορων 9% 3300 12%
Φλοιός ξηρών καρπών 11 - 24% 3200-4400 1 - 4%
Άχυρο 8% 3400 2%
Ορυζοφλοιός 9% 2900 10 - 20%
Απορρίμματα εκκοκκιστηρίου βάμβακος 13% 3500 16%