Η οικογένεια Περρή αποτελεί μία καταξιωμένη δύναμη στο χώρο του εξοπλισμού μηχανημάτων από το 1952 έως σήμερα, έχοντας εγκαταστήσει όλα αυτά τα χρόνια, σε ολόκληρη την Ελλάδα μία πληθώρα μηχανημάτων.

Κέρδισαν την αναγνωρισιμότητα και την εμπιστοσύνη των πελατών τους χάρη στα υψηλής τεχνολογίας αλλά και εγγύησης μηχανήματα μετάλλου και κλιματισμού, αναλαμβάνοντας τώρα την παροχή υπηρεσιών και στο χώρο της ενέργειας.
 
Στο κέντρο της εταιρικής στρατηγικής - φιλοσοφίας της  βρίσκεται η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με τελικό σκοπό  την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της . Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής η ΠΕΡΡΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε έχει αναπτύξει ένα δίκτυο τεχνικής υποστήριξης και εξειδίκευσης για όλα τα προϊόντα της. Βασική αρχή της ΠΕΡΡΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι ότι η συνεργασία της με τους πελάτες της αρχίζει και δεν τελειώνει με την υλοποίηση μίας συμφωνίας πώλησης.
 
Παράλληλα, οι προβλέψεις σε μελλοντικές ανάγκες της αγοράς έχουν οδηγήσει την εταιρεία να αναζητεί συνεχώς νέες προοπτικές, νέα συστήματα και συνεπώς νέες συνεργασίες, ώστε να παρέχει πάντοτε την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και σιγουριά προς τους πελάτες της.
 
Για την επίτευξη των στόχων της η ΠΕΡΡΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει επενδύσει πάνω στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σχετικά με την ορθή αξιοποίηση της βιομάζας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας από την εξεύρεση και συγκέντρωση επαρκούς και κατάλληλης πρώτης ύλης, τη διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής μέχρι και την εξυπηρέτηση, ενημέρωση και υποστήριξη των πελατών της.
 
Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρία ΠΕΡΡΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει πουλήσει περισσότερα από 700 μηχανήματα σε όλη την Ελλάδα.