Οι θρυμματιστές είναι μηχανήματα που μετατρέπουν την πρώτη ύλη σε μορφή chips, ώστε να επιτυγχάνεται με μεγαλύτερη ευκολία η επεξεργασία και η χρήση της για την παραγωγή είτε μπρικέτας, είτε πέλλετ είτε απευθείας και καύσιμη ύλη. Τα μοντέλα των θρυμματιστών ποικίλουν ανάλογα με την ποσότητα και το μέγεθος της πρώτης ύλης, έτσι υπάρχουν θρυμματιστές για παραγωγή: 500 kg/h, 1000kg/h,  2000 kg/h, 4000 kg/h και 8000 kg/h.