Ο ξηραντήρας είναι αναγκαίο μηχάνημα για την επίτευξη υψηλής ποιότητας αντοχής και προδιαγραφών (πιστοποίηση του προϊόντος) των προϊόντων στερεών καυσίμων. Ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία και τον τύπο της πρώτης ύλης χρησιμοποιούνται ξηραντήρες μονής, διπλής ή τριπλής διαδρομής έχοντας ως κύρια λειτουργία την  αφύγραση της πρώτης ύλης από ποσοστό 50% σε ποσοστό 7-10%.

Αυτόματος περιστροφικό σύστημα ξήρανσης (ξηραντήρας) τριπλού περάσματος
Η τεχνολογία τριπλού περάσματος θεωρείται το καλύτερο σύστημα αφύγρασης βελτιώνοντας το κόστος λειτουργίας, την αποτελεσματικότητα, και την περιεκτικότητα του τελικού-προϊόντος. Οι απλές κατασκευές και η υψηλή ικανότητα παραγωγής έχουν οδηγήσει το περιστροφικό σύστημα ξήρανσης τριπλού περάσματος να θεωρείται ένα από τα καλύτερα του κόσμου. Βασιζόμενοι, στις ανάγκες των πελατών μας μπορούμε να παρέχουμε λύσεις για την πρώτη ύλη, όπως για παράδειγμα, η περίπτωση της παραγωγής ξύλου πέλλετ από την αποφλοίωση, σύνθλιψη και εάν είναι απαραίτητο, επίσης, από μεταλλικά σωματίδια διαχωρισμού.

Πλεονεκτήματα του ξηραντήρα:

  • Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του ξηραντήρα είναι το χαμηλό κόστος λειτουργίας. Το περιστροφικό σύστημα ξήρανσης τριπλού περάσματος χρησιμοποιεί λιγότερα καύσιμα ανά τόνο προϊόντος από πολλούς άλλους ξηραντήρες και μπορεί να δράσει σε σημαντικά λιγότερο χρόνο.

Περιγραφή της διαδικασίας ξήρανσης της πρώτης ύλης
Χάρη στην αυτόματη λειτουργία του συστήματος φόρτωσης το υλικό με την υγρασία που εισέρχεται στον εξωτερικό κύλινδρο, προωθείται μέσω του συστήματος θερμού αέρα, που παράγεται στους αυτόματους καυστήρες βιομάζας και κινείται από τον ανεμιστήρα του κυκλώνα. Τα σωματίδια μεταφέρονται στον επόμενο κύλινδρο μόνο αφού έχει αφαιρεθεί αρκετή από την υγρασία που διαθέτουν. Προοδευτικά, κύλινδροι μικρότερων διαμέτρων μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της ταχύτητας με κάθε επόμενο πέρασμα. Λόγω του προηγούμενου χρόνου κατακράτησης στα πρώτα δύο περάσματα το υλικό είναι σχετικά ομοιόμορφο μέχρι τη στιγμή που θα πραγματοποιήσει το τελευταίο τρίτο πέρασμα. Αυτό συνεπάγεται ότι το υλικό είναι ασφαλές ενάντια στην υπερβολική ξήρανση ή στην υπο ξήρανση και διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση της θερμότητας και η σταθερή περιεκτικότητα σε υγρασία. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος λειτουργίας το σύστημα ξήρανσης τριπλού περάσματος θερμαίνεται από τον αυτόματο καυστήρα βιομάζας όπου τα ηλεκτρονικά ελαχιστοποιούν τις απώλειες θερμότητας και τις σπατάλες καυσίμων. Ο ξηραντήρας τριπλού περάσματος έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το υλικό από την κάτω ή άνω ξήρανση. Το υλικό με την πολύ υγρασία κινείται πιο αργά από τα ξηρότερα σωματίδια χαρίζοντας ομοιόμορφη ξήρανση σε όλα τα σωματίδια. Αυτό γιατί οι περιστροφικοί ξηραντήρες μας είναι από χρόνια γνωστοί για την προστασία της πρωτεϊνικής αξίας των υποπροϊόντων και για την ακεραιότητα όλων των ειδών των υλικών.

Aπ΄ευθείας σύνδεση θρυμματιστή - καυστήρα ξηραντήρα

 

 

Διαστάσεις ξηραντήρα