Ψύκτης Πέλλετ τύπου RTC Ιταλίας παραγωγής από 2 - 5ton.

Ψύκτης Πέλλετ τύπου VERMAN παραγωγής από 2 - 5ton.

Ψύκτης Πέλλετ τύπου VERMAN παραγωγής από 2 - 5ton.