ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

 Εγκατάσταση  πρέσσας πέλλετ μοντέλο TITANIC 51 στη Θήβα.