ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Εγκατάσταση στην εταιρεία "Γερασιμίδης", model MP80, Αμυγδαλεώνας Καβάλας.