Προέλευση από φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά
Τα pellets προέρχονται από βιομάζα που αποτελεί ανανεώσιμη ύλη και η ενέργειά της, γνωστή ως βιοενέργεια, αποτελεί ουσιαστικά αποθηκεμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Προστασία του περιβάλλοντος
Η διαχείριση των δασών και της αγροτικής γης μέσω της βιομηχανίας της βιομάζας συμβάλλει στην απόθεση εκατομμυρίων τόνων αγροτικών και δασικών αποβλήτων στις χωματερές, καταργεί τις παράνομες ανοικτές εστίες καύσης, περιορίζει τις πυρκαγιές και αντισταθμίζει τη χρήση ορυκτών καυσίμων που απελευθερώνουν επικίνδυνα αέρια για την ατμόσφαιρα και παράγουν όξινη βροχή.

Σταθερή και αξιόπιστη ροή ενέργειας
Η βιομάζα από την οποία προέρχονται τα pellets δεν επηρεάζεται από τις συνήθεις αλλαγές που παρουσιάζονται στις κλιματολογικές συνθήκες και μπορεί να παρέχει μία σταθερή και αξιόπιστη ροή ενέργειας.

Αξιοποίηση τέφρας
Η τέφρα που προκύπτει από την καύση των pellets αποτελεί ιδανικό εδαφοβελτιωτικό υλικό και λίπασμα για τα φυτά.

Ασύγκριτη υπεροχή έναντι καυσόξυλων
Τα pellets παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση κατά την καύση τους σε σχέση με τα καυσόξυλα, καθώς το ποσοστό υγρασίας που διαθέτουν και στάχτης που αφήνουν μετά την καύση είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερο. Επίσης η καύση των pellets κατάλληλης προέλευσης πρώτης ύλης και προδιαγραφών είναι αποδεδειγμένα σαφώς καθαρότερη και με χαμηλότερες εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων σε σχέση με την καύση ξύλων υψηλής υγρασίας, ιδίως σε ανοικτές εστίες.

Μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
Είναι γνωστό, ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι κατά μεγάλο μέρος υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κατά την καύση ορυκτών καυσίμων, το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται, είτε πρόκειται για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα ή ξύλο. Παρά το γεγονός ότι η καύση ξύλου εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα κατά την καύση, το πλεονέκτημα των συστημάτων θέρμανσης με pellets ξύλου βρίσκεται στην ικανότητα των φυτών να απορροφούν την ίδια ποσότητα σε CO2 που εκπέμπουν κατά την καύση τους, συνεπώς η καύση των pellets ξύλου είναι σε CO2 ουδέτερη. Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την καύση pellets ξύλου σε σχέση με την καύση πετρελαίου ή αέριου βρίσκονται στο 1/3 έως 1/5 των εκπομπών CO2 από την επιβάρυνση από το πετρέλαιο ή το αέριο.

Χαμηλός κίνδυνος μεταφοράς
Σκεφτείτε μία από τις μεγάλες καταστροφές των πετρελαιοφόρων και συγκρίνετε την ίδια ποσότητα των pellets ξύλου να διαρρεύσουν στη θάλασσα. Είναι προφανές ότι το ξύλο δεν αποτελεί κίνδυνο για τους υδροβιότοπους, τα άγρια ζώα κλπ.