Πρέσα πελλετοποίησης
Αναλαμβάνει την ομοιογενοποίηση του προϊόντος (με ενδεχόμενη προσθήκη νερού βασιζόμενη πάντα σε ένα δοσομετρικό σύστημα, στη περίπτωση που το προϊόν έχει υγρασία μικρότερη του 12%) με ατμό, μελάσα, λίπος ή άλλα συστατικά που προστίθενται  πριν την είσοδο του προϊόντος στις τρύπες της μήτρας, από τα ράουλα συμπίεσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομοιογενοποίηση θεωρείται η  αναγκαστική τροφοδοσία από επεξεργασμένη λαμαρίνα, που εφαρμόζεται στο κάλυμμα της μηχανής, για μια ομοιόμορφη εισαγωγή του προϊόντος στην ομάδα των πρεσών, ελεγχόμενη από τον κινητήρα. Από το conditioner το προϊόν πέφτει στον θάλαμο πελλετοποίησης όπου δύο ράουλα σπρώχνουν το προϊόν μέσα στις οπές της μήτρας. Παράλληλα, στο εξωτερικό της μήτρας, είναι τοποθετημένα 2 μαχαίρια  (λάμες) για τον τεμαχισμό του πέλλετ σε κύβους τοποθετημένα στο κάλυμμα της μηχανής, με δυνατότητα ρύθμισης του μήκους του πέλλετ .Το προϊόν είναι τώρα πολύ ζεστό (70-80°C). Έτσι, είναι αναγκαίο να ψυχθεί σε χώρο θερμοκρασίας (+3/5°C) ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την απαραίτητη συνοχή και καλύτερη δυνατή κατάσταση για την αποθήκευση. 

Χρήση
Οι πρέσες χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως των ζωοτροφών, προϊόντων άλεσης, βιομηχανίας ζάχαρης, οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων, φαρμακευτικών προϊόντων, της βιομηχανίας χαρτιού, πλαστικών βιομηχανικών προϊόντων, οικολογίας και των αποβλήτων εν γένει.

Περιγραφή
Υπάρχουν διάφορα μοντέλα πρέσας που περιλαμβάνουν:

  • ένα ή δύο υδραυλικούς κινητήρες
  • δακτυλιοειδή ή επίπεδη μήτρα (εσωτερική μεταβλητή διάμετρο που - κυμαίνεται από 220 έως 1700 mm)
  • ιμάντα μετάδοσης κίνησης
  • σπονδυλωτή ταινία μεταφοράς διαθέσιμη σε ένα, δύο ή τρία μοντέλα με συνεχή διέλευση του αέρα
  • με μέσο όρο απόδοσης παραγωγής που κυμαίνεται από 500 kg/h έως 12.000kg/h
  • κάθετο ψυκτήρα με ψύξη του προϊόντος σε αντιρροή και συνεχή εκκένωση μέσω δονούμενου εξολκέα

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΡΗΣ Ε & ΣΙΑ ΕΕ & Οίκος MTD

 

Η εταιρία ΠΕΡΡΗΣ Ε & ΣΙΑ Ε.Ε., ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Ιταλικού οίκου MTD, προσφέρει τις ελκυστικότερες οικονομικά και τεχνολογικά μονάδες παραγωγής πέλλετ βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία του οίκου. Ο οίκος MTD συγκεντρώνει την εμπειρία, την τεχνολογία και την ποιότητα των προϊόντων από την MTD, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1978 και λειτουργεί με εξαιρετικά αποτελέσματα, κυρίως στον τομέα της παραγωγής pellet για τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές. Βασιζόμενος σε αυτή την  κληρονομιά, ο MTD έχει εφαρμόσει αυτές τις τεχνολογίες και σε άλλους τομείς όπως είναι των  αποβλήτων (RDF), στα πριονίδια και σε φαρμακευτικά προϊόντα επιφέροντας έτσι πλεονεκτήματα και σε άλλους τομείς. Έχει εγκαταστήσει περισσότερες από 100 εγκαταστήσεις παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα η βιομηχανία  ΜΑΚΗ Α.Ε. που κατασκευάζει 40.000 τόνους/χρόνο πέλλετ, βασίζει την παραγωγή της στην μονάδα MTD.